आमा भन्नु हुन्छ ।।

राम्रो कै सुचिमा परेस् छोरा, आमा भन्नु हुन्छ !!
मनमा कालो नभरेस् छोरा, आमा भन्नु हुन्छ ।

आफु त आफ्नै होईन्छ, आफ्नै लागी सोच्दा !!
समाजको हित गरेस छोरा, आमा भन्नु हुन्छ ।

अकालमै मर्छन् अरे राम्रो गर्नेहरु त !!
काल पर्खेर नमरेस छोरा, आमा भन्नु हुन्छ !!

अपराध र भ्रष्टाचारको भुकम्प आएपछी।
यो देश थाम्न नडरेस छोरा, आमा भन्न हुन्छ ।।

आफ्नो पसिना पराई भुमिको माटोमा पोख्न ।
सात समुन्द्र नतरेस छोरा, आमा भन्नुहुन्छ !!

प्रशान्त देउवा
डोटी जोरायल ५, गडसेरा
हाल काठमाडौं

सम्बन्धित
Leave A Reply

Your email address will not be published.